Status upokojencev- okrogla miza, 23.04.2018

Objavljeno Petek, 11 Maj 2018

OKROGLA MIZA: » STATUS UPOKOJENCEV-STAREJŠIH V DRUŽBI«

Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve, Policije Maksa Perca Maribor je v sodelovanju z Zvezo Klubov Slovenije, v ponedeljek, 23. 4. 2018, v prostorih Kluba Policijske uprave Maribor, Marčičeva 1, organiziral okroglo mizo na temo »Status upokojencev/starejših v družbi«.

Okrogle mize so se udeležili predsedniki in člani izvršnih odborov območnih klubov in vodstvo zveze klubov.

Na okrogli mizi so sodelovali:

  • Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu,
  • Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije,
  • Aleš Kenda, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Srečko Krope Felix, višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede in
  • Rafael Viltužnik, pomočnik direktorja PU Maribor.

Sodelujoči na okrogli mizi so razpravljali o položaju upokojencev/starejših v današnji "moderni" in globalni družbi; enakosti pri staranju; medgeneracijskem sodelovanju in pomoči; o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo; "politiki" do starejših doma, v EU in svetu, obvladovanju sprememb pred in po upokojitvi; položaju v javnem zdravstvu in socialni oskrbi; zagotavljanju varnosti; kreativni in proaktivni vlogi v današnji družbi; sobivanju z delovno aktivnim prebivalstvom, posebej v družini; odnosu do upokojencev s strani zadnjega delodajalca; aktivnem delu (začasno in občasno delo); in o tem ali so upokojenci/starejši resnično breme družbi, družini, sorodnikom....).

V uvodu je predsednik Zveze klubov Slovenije Niko Jurišič predstavil organiziranost in delovanje zveze in klubov kot stanovskega združenja bivših delavcev organov za notranje zadeve, milice in policije (uniformirane in kriminalistične). Za iztočnico okrogle mize je izpostavil nekatere težave in odprta vprašanja, s katerimi se srečujejo upokojeni delavci pri zagotavljanju pravic, ki jim gredo iz tega statusa.

Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu je povedal, da se poleg mednarodne politike ukvarja tudi s problematiko staranja, revščine in varnosti starejših oseb v EU, ki pa se v Sloveniji še ne izboljšuje, kljub njeni gospodarski rasti. Gre za univerzalni problem, ki prehiteva politiko. Starejši nimajo lobijev, zato je treba biti pri obravnavi in iskanju rešitev te problematike senzibilen. Izpostavil je vlogo civilne družbe in mladih, razne programe za starejše, da so ti čimbolj aktivni in se integrirajo v družbeno življenje in delo.

Aleš Kenda, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je predstavil Strategijo dolgožive družbe s štirimi temeljnimi področji in sicer (1) Trg dela (delovna aktivnost) in izobraževanje; (2) Samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij; (3) Vključenost v družbo in (4) Oblikovanje okolja za aktivno staranje. Pojasnil je pomen termina »starizem«, ki je posledica nerazumevanja in napačne predstave o starosti. Ta pojav, torej »starizem«, naj bi pomenil upad vseh funkcij, vendar temu ni tako, če se pravilno staramo in s tem postajamo modrejši, manj sebični, bolj aktivni….. .

Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije je predstavil organiziranost in delovanje zveze, ki združuje več kot 500 društev in ima čez 230.000 članov. Zveza, ki je članica mednarodnih organizacij EURAG in EUROCARERS, uspešno izvaja nacionalne in mednarodne projekte s področja vseživljenjskega učenja, aktivnega staranja, borbe proti diskriminaciji starejših, povezovanja in sodelovanja za uresničevanje in usklajevanje skupnih interesov, za izboljševanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših ter za njihovo zastopanje pred državnimi in drugimi organi na ravni države, za izvajanje humanitarne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Izpostavil je tudi t.i. Belo knjigo, ki je prvi korak k prihodnjim spremembam na področju pokojninskega sistema, nujnost sprejetja Zakona o dolgotrajni oskrbi in o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter programu Starejši za starejše. Ob koncu je izpostavil nujnost po dvigu minimalne plače in usklajevanja pokojnin.

Srečko Krope, višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede je v svoji predstavitvi, kot upokojeni delavec MNZ, Policije, izpostavil pomen zagotavljanja varnosti upokojencev/starejših oseb v današnji hitro se razvijajoči se družbi. Predlagal je, da lahko fakulteta s študenti opravi raziskavo na tem področju, kar so udeleženci navdušeno sprejeli.

Rafael Viltužnik, pomočnik direktorja PU Maribor, je predstavil kratko varnostno oceno z udeležbo starejših oseb kot žrtev kaznivih dejanj in prekrškov. Ta na srečo ni zaskrbljujoča. Kljub vsemu pa je opozoril na določene varnostne vidike in ukrepe, ki jih morajo upokojenci oziroma starejše osebe upoštevati pri vsakdanjem življenju in opravilih.

Izvajalci so med razpravo odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev.

Z razpravo oziroma okroglo mizo smo tudi upokojeni delavci Ministrstva za notranje zadeve, Policije, želeli opozoriti na težave upokojencev oziroma starejših oseb v današnji moderni družbi in povedati, da smo še vedno pomemben in aktiven člen tudi, ko še vedno lahko ali celo moramo skrbeti za svoje otroke in vnuke, čeprav bi moralo biti obratno. Zaradi tega se bomo upokojenci in starejši na eni strani še naprej borili za izboljšanje našega statusa, po drugi strani pa tudi za mlade, da se jim že sedaj omogočijo ukrepi na poti v dolgoživo družbo.

Zapisal: Jože Grah

Foto:     Ivo Usar

123456

Copyright 2014 Status upokojencev- okrogla miza, 23.04.2018.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free