Pobuda civilne družbe

Objavljeno Torek, 11 November 2014

Se bomo uprli odnosu nove vladne koalicije do pobude civilne družbe?

K. Erjavec je izpolnil predvolilno obljubo, Zakon o spremembi Zakona o volitvah v Državni zbor, ki so ga pripravili prof. dr. Ivan Kristan, prof. dr. Miran Mihelčič, E. M. Pintar in B. Kastelic in smo ga z 5.700 podpisi spravili v Državni zbor marca 2013, je prišel na sejo Državnega zbora v novembru. Stranka DeSUS je celo vložila amandmaje, ki jih je na mnenje strokovne službe Vlade in strokovne službe Državnega zbora o zakonu pripravila naša ekspertna skupina.

Kot vsak zakon je tudi ta pred sejo parlamenta obravnaval pristojni odbor, to je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, v katerem sedijo

Kozlovič Tatjana, SMC

Ban Urška, SMC

Gorenak Vinko, SDS

Kopmajer Benedikt, DeSUS – namesto njega je bil prisoten Franc Jurša,

Markež Klavdija, SMC

Sluga Janja, SMC

Vrtovec Jernej, ZL

Muršič Bojana, SD

Brinovšek Nada, SDS

Jenko Jana, DeSUS – namesto nje je bila prisotna Marija A. Kovačič

Lah Zvonko, SDS

Matič Dragan, SMC

Franc Trček, ZL

Dobovšek Bojan, SMC

Bah Žibert Andreja, SDS

Koleša Anita, SMC

Lisec Tomaž, SDS

Jani Moderndorfer, ZaAB in

Verbič Dušan, SMC.

Očitno so bili prisotni vsi ali pa so imeli zamenjavo. Prisoten in med najglasnejšimi je bil tudi Branko Grims, ki je nadomeščal kolegico. Takoj na začetku seje je poudaril, da stranka SDS podpira zakon in da predlaga, da se razprava o zakonu preloži, da bi imeli čas za temeljito analizo zakona in pripravo Zakona o volilnih enotah in okrajih, ki ga je treba nujno sprejeti poleg predlaganega zakona. Zakon je podprl tudi Vinko Gorenak, ki je ob tem trikrat poudaril, da je sicer on po življenjskem nazoru popolnoma na drugi strani kot predlagatelji (glej no, kako poznajo politične nazore 230.000 slovenskih prebivalcev!).

Prispevki strokovne službe Vlade RS so bili nekorektni in zavajajoči. Prispevki poslancev koalicije pa na eni strani polni podcenjevanja prebivalstva, volivcev in slovenskih seniorjev, na drugi strani pa polni opravičil, da predloga ne poznajo dobro!– in vendar so zakon zavrnili kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo.

Poslanca DeSUS-a sta bila ves čas tiho, Franc Jurša se je le enkrat zelo nespretno in nepotrebno branil pred zmagoslavnimi napadi poslancev SDS, ki so se norčevali iz sodelovanja med DeSUS-om in ZDUS-om.

Naši strokovnjaki so navedli vrsto zelo tehtnih argumentov, ki so nedvomno vrsto poslancev koalicije – ti so očitno prišli že vnaprej pripravljeni, da morajo zakon zavrniti – spravili v stisko. Jaz sem poslance le opozorila, da je njihov odnos do starejših strokovnjakov in pobud civilne družbe neprimeren, da so strokovnjaki v Vladi in parlamentu učenci prof. Kristana in prof. Mihelčiča, da zato niso nič bolj kompetentni za pripravo zakona kot onadva in da so imeli 18 mesecev časa, da zakon dobro preštudirajo in pripravijo tudi Zakon o volilnih enotah in okrajih.

Nazadnje je zmagala prebivalstvu tako osovražena strankarska disciplina, z 9 glasovi za in 8 proti so sprejeli odločitev, da je zakon neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanca DeSUS-a sta to omogočila, ker sta se glasovanja vzdržala.

Bodo naše delo, naša energija .in naše prostovoljske akcije zaman?

Sedaj potrebujemo pomoč vseh tistih, ki ste se potrudili in zbirali glasove, ki podpirate naša prizadevanja, da postane Državni zbor predstavnik svojih volivcev in ne več predstavnik bogate elite.V sredini ZDUS plus-a boste našli razglednice z besedilom, ki jih izrežite, napišite nanje priimek in ime poslanke ali poslanca, ki si ga boste izbrali in se podpišite pod besedilo. Lahko pripišete tudi kaj svojega. Nalepite znamko za 34 centov in jo do petka, 14.11.2014, vrzite na pošto.

19.11.2014 se bo najverjetneje začela novembrska seja Državnega zbora, na kateri bodo poslanci DZ glasovali za ali proti odločitvi Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Prepričajmo jih, da nas je veliko, ki spremembo volilne zakonodaje podpiramo in ki od poslancev pričakujemo, da bodo obravnavo zakona preložili na drugo sejo, vmes pa omogočili vladnim, parlamentarnim in strokovnjakom civilne družbe, da zakon še enkrat temeljito pregledajo, da dopolnijo in napišejo tudi Zakon o volilnih enotah in okrajih.

Ne pozabite - vsak od nas se je dolžan potruditi za boljši jutri naših otrok in vnukov!

Pismo poslancem DZ

Pismo poslancem DZ

Poslanci 6 11 2014

Zapisala Mateja Kožuh Novak

Copyright 2014 Pobuda civilne družbe.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free