Status upokojencev- okrogla miza, 23.04.2018

Objavljeno Petek, 11 Maj 2018

OKROGLA MIZA: » STATUS UPOKOJENCEV-STAREJŠIH V DRUŽBI«

Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve, Policije Maksa Perca Maribor je v sodelovanju z Zvezo Klubov Slovenije, v ponedeljek, 23. 4. 2018, v prostorih Kluba Policijske uprave Maribor, Marčičeva 1, organiziral okroglo mizo na temo »Status upokojencev/starejših v družbi«.

Okrogle mize so se udeležili predsedniki in člani izvršnih odborov območnih klubov in vodstvo zveze klubov.

Na okrogli mizi so sodelovali:

 • Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu,
 • Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije,
 • Aleš Kenda, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Srečko Krope Felix, višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede in
 • Rafael Viltužnik, pomočnik direktorja PU Maribor.

Sodelujoči na okrogli mizi so razpravljali o položaju upokojencev/starejših v današnji "moderni" in globalni družbi; enakosti pri staranju; medgeneracijskem sodelovanju in pomoči; o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo; "politiki" do starejših doma, v EU in svetu, obvladovanju sprememb pred in po upokojitvi; položaju v javnem zdravstvu in socialni oskrbi; zagotavljanju varnosti; kreativni in proaktivni vlogi v današnji družbi; sobivanju z delovno aktivnim prebivalstvom, posebej v družini; odnosu do upokojencev s strani zadnjega delodajalca; aktivnem delu (začasno in občasno delo); in o tem ali so upokojenci/starejši resnično breme družbi, družini, sorodnikom....).

V uvodu je predsednik Zveze klubov Slovenije Niko Jurišič predstavil organiziranost in delovanje zveze in klubov kot stanovskega združenja bivših delavcev organov za notranje zadeve, milice in policije (uniformirane in kriminalistične). Za iztočnico okrogle mize je izpostavil nekatere težave in odprta vprašanja, s katerimi se srečujejo upokojeni delavci pri zagotavljanju pravic, ki jim gredo iz tega statusa.

Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu je povedal, da se poleg mednarodne politike ukvarja tudi s problematiko staranja, revščine in varnosti starejših oseb v EU, ki pa se v Sloveniji še ne izboljšuje, kljub njeni gospodarski rasti. Gre za univerzalni problem, ki prehiteva politiko. Starejši nimajo lobijev, zato je treba biti pri obravnavi in iskanju rešitev te problematike senzibilen. Izpostavil je vlogo civilne družbe in mladih, razne programe za starejše, da so ti čimbolj aktivni in se integrirajo v družbeno življenje in delo.

Aleš Kenda, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je predstavil Strategijo dolgožive družbe s štirimi temeljnimi področji in sicer (1) Trg dela (delovna aktivnost) in izobraževanje; (2) Samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij; (3) Vključenost v družbo in (4) Oblikovanje okolja za aktivno staranje. Pojasnil je pomen termina »starizem«, ki je posledica nerazumevanja in napačne predstave o starosti. Ta pojav, torej »starizem«, naj bi pomenil upad vseh funkcij, vendar temu ni tako, če se pravilno staramo in s tem postajamo modrejši, manj sebični, bolj aktivni….. .

Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije je predstavil organiziranost in delovanje zveze, ki združuje več kot 500 društev in ima čez 230.000 članov. Zveza, ki je članica mednarodnih organizacij EURAG in EUROCARERS, uspešno izvaja nacionalne in mednarodne projekte s področja vseživljenjskega učenja, aktivnega staranja, borbe proti diskriminaciji starejših, povezovanja in sodelovanja za uresničevanje in usklajevanje skupnih interesov, za izboljševanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših ter za njihovo zastopanje pred državnimi in drugimi organi na ravni države, za izvajanje humanitarne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Izpostavil je tudi t.i. Belo knjigo, ki je prvi korak k prihodnjim spremembam na področju pokojninskega sistema, nujnost sprejetja Zakona o dolgotrajni oskrbi in o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter programu Starejši za starejše. Ob koncu je izpostavil nujnost po dvigu minimalne plače in usklajevanja pokojnin.

Srečko Krope, višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede je v svoji predstavitvi, kot upokojeni delavec MNZ, Policije, izpostavil pomen zagotavljanja varnosti upokojencev/starejših oseb v današnji hitro se razvijajoči se družbi. Predlagal je, da lahko fakulteta s študenti opravi raziskavo na tem področju, kar so udeleženci navdušeno sprejeli.

Rafael Viltužnik, pomočnik direktorja PU Maribor, je predstavil kratko varnostno oceno z udeležbo starejših oseb kot žrtev kaznivih dejanj in prekrškov. Ta na srečo ni zaskrbljujoča. Kljub vsemu pa je opozoril na določene varnostne vidike in ukrepe, ki jih morajo upokojenci oziroma starejše osebe upoštevati pri vsakdanjem življenju in opravilih.

Izvajalci so med razpravo odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev.

Z razpravo oziroma okroglo mizo smo tudi upokojeni delavci Ministrstva za notranje zadeve, Policije, želeli opozoriti na težave upokojencev oziroma starejših oseb v današnji moderni družbi in povedati, da smo še vedno pomemben in aktiven člen tudi, ko še vedno lahko ali celo moramo skrbeti za svoje otroke in vnuke, čeprav bi moralo biti obratno. Zaradi tega se bomo upokojenci in starejši na eni strani še naprej borili za izboljšanje našega statusa, po drugi strani pa tudi za mlade, da se jim že sedaj omogočijo ukrepi na poti v dolgoživo družbo.

Zapisal: Jože Grah

Foto:     Ivo Usar

123456

Obvestilo o prostih nastanitvenih zmogljivostih za oddih in rekreacijo v objektih MNZ, Policije v času jesenskih šolskih počitnic- 2017- obvestilo

Objavljeno Četrtek, 05 Oktober 2017

Glava kapacitete

Za   Zadeva:      Obvestilo o prostih nastanitvenih zmogljivosti za oddih in rekreacijo (namen letovanja) v objektih MNZ, Policije v času jesenskih šolskih počitnic (28. 10 – 5. 11. 2017)

Skladno z 19. členom Pravilnika o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve (št. 007-110/2010/10 z dne 7. 4. 2010 in št. 007-78/2017/14 z dne 8. 5. 2017), vas obveščamo, da ima Ministrstvo za notranje zadeve po zaključenem razpisu še na voljo proste termine za koriščenje nastanitvenih zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve, Policije (v nadaljevanju MNZ, Policija), ki jih lahko koristijo upokojenci MNZ v času jesenskih šolskih počitnic 2017. Prosti termini so na naslednjih lokacijah in v naslednjih terminih:

Lokacije

Obdobje

Kranjska Gora, Čičare 13, garsonjera št. 2 30.10 – 5. 11. 2017
Kranjska Gora, Čičare 12, stanovanje št. 5

28. 10 – 30. 10. 2017

2. 11 – 5. 11. 2017

Bohinj, Ribčev laz 59, počitniški dom »Na Skalci« (dvoposteljne, triposteljne in štiriposteljne sobe)

28. 10 – 5. 11. 2017
Čatež, Topliška cesta 35, hišica št. 139 28. 10 – 5. 11. 2017
Rateče, Rateče 12, počitniški dom »Jalovec« (dvoposteljne, triposteljne in štiriposteljne sobe) 28. 10 – 5. 11. 2017
Log pod Mangartom, dom (apartma za dve osebi, apartma za štiri osebe) 28. 10 – 5. 11. 2017
Bled, Kidričeva ulica 13, počitniški dom »Vila Jelovica« 28. 10 – 5. 11. 2017
Vinica, Vinica 41a, enosobno stanovanje za štiri osebe 28. 10 – 2. 11. 2017
Brežice, Prežihova ulica 12, stanovanje za štiri osebe 28. 10 – 5. 11. 2017

V prilogi vam posredujemo cenik koriščenja zgoraj navedenih nastanitvenih zmogljivosti, kjer so razvidne razpoložljive nastanitvene zmogljivosti MNZ, Policije. Obvestilu prilagamo tudi prijavnico, ki jo v primeru predhodne rezervacije izpolnite in podpisano posredujete na naš e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali fax 01/514 72 01, najkasneje do 6. 10. 2017. Po tem terminu se bodo začeli termini razdeljevati tudi ostalim zaposlenim v drugih organih državne uprave in zunanjim uporabnikom.

Prosimo, da pred oddajo prijavnice preverite ali je posamezna nastanitvena zmogljivost še prosta, in sicer na tel. št. 01/514-71-79.

Termini za koriščenje nastanitvenih zmogljivosti so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini niso zasedeni, se lahko le-te koristi tudi za krajše oziroma daljše obdobje.

Vse dodatne informacije so vam dostopne tudi na spletni strani MNZ, Policije (počitniška dejavnost): http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

S spoštovanjem,

Pripravil:                                              

Kaja Vagaja                                                mag. Armida Bavec

svetovalka                                                  vodja Službe za nastanitev in prehrano                                                        

                                                                                   sekretarka

Priloge:

-       Cenik letovanja

-       Prijavnica za letovanje

Poslano:

-       naslovnikom – po elektronski pošti

 

Posebna ponudba oddiha v hotelu Delfin

Objavljeno Torek, 02 Maj 2017

34

Posebna ponudba oddiha v Vili Ana

Objavljeno Torek, 02 Maj 2017

1 12 2

Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017

Objavljeno Petek, 10 Marec 2017

glava razpis

 
   


Številka:                322-5/2017/1   (15231-17)

Datum:                  7. 3. 2017

Zadeva:                RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MNZ RS V ČASU PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV IN POLETNE SEZONE 2017

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti, št. 007-110/2010/10 z dne 7. 4. 2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017.

 1. 1.POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje v času prvomajskih praznikov in poletne sezone se lahko prijavijo vsi uslužbenci MNZ RS, Policije, Inšpektorata za notranje zadeve ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu. V primeru, da se prosilec prijavlja na razpis za letovanje v času prvomajskih počitnic in v času poletne sezone, mora izpolniti dve prijavnici (posebej za čas prvomajskih počitnic in posebej za čas poletne sezone).

Točno izpolnjene prijavnice je potrebno poslati najkasneje do 22. 3. 2017 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki!

Informacije glede kapacitet so možne po telefonu v poslovnem času od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bodo prosilci prejeli po 31. 3. 2017.

 1. 1.RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma naslovih:

- počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj;

- počitniška enota – garsonjera za štiri osebe, Čičare 13, Kranjska Gora;

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Čičare 12, Kranjska Gora;

- počitniški dom »Jalovec«, Rateče 12, Rateče;

- počitniški dom v Logu pod Mangartom 47a, Log;

- počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled;

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik;

- počitniška hišica v Termah Čatež, Čatež ob Savi;  

- počitniška enota – stanovanje za štiri osebe, Prežihova ulica 12, Brežice; NOVOST  

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Vinica 41a, Vinica;

- vrstna hišica za štiri osebe, počitniško naselje Barbariga, Republika Hrvaška.

 1. 2.NAČIN PLAČILA

Prosilcem, katerim bo dodeljeno letovanje in se bodo odločili za obročno odplačevanje, zapade prvi obrok v plačilo v mesecu maju 2017.

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

 1. 3.TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE

 1. 1.PRVOMAJSKI PRAZNIKI

Termini za letovanje na katere se lahko prijavite v času prvomajskih praznikov so naslednji:

 

 

od 27.4.2017 do 30.4.2017
od 27.4.2017 do 2.5.2017
od 30.4.2017 do 2.5.2017

 

 

 1. 2.POLETNA SEZONA

Termini za letovanje v poletni sezoni so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.3.6.2017 10.6.2017
10.6.2017 17.6.2017
17.6.2017 24.6.2017
24.6.2017 1.7.2017
1.7.2017 8.7.2017
8.7.2017 15.7.2017
15.7.2017 22.7.2017
22.7.2017 29.7.2017
29.7.2017 5.8.2017
5.8.2017 12.8.2017
12.8.2017 19.8.2017
19.8.2017 26.8.2017
26.8.2017 2.9.2017
2.9.2017 9.9.2017
 1. 1.NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja      30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja         50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                              100%.

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen delavca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča, drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi iz 25. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine, vse zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

 1. 2.OSTALE INFORMACIJE

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti MNZ, št 410-107/2016/61 z dne 15. 2. 2017.

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve, Posebnimi pravili uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ter Navodili uporabnikom za letovanje v posameznih počitniških enotah MNZ, Policije.

Navodila uporabnikom za letovanje so dostopna preko naslednje spletne povezave: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

Vse ostale informacije lahko dobite na intranetu Policije – Počitniška dejavnost ali v recepciji Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, tel. 01/514-71-79 (interna št. 87179), in sicer od ponedeljka do petka (delovni dan) od 8.00 do 14.00 ure.

 1. 1.1.Nova lokacija letovanja - NOVOST

Za prvomajske počitnice bo možno letovati tudi že na novi lokaciji, in sicer:

-       BREŽICE, Prežihova ulica 12, počitniška enota –stanovanje za štiri osebe.

 1. 1.2.Velika Planina

Na Veliki Planini trenutno obratujeta tako nihalka kot tudi sedežnica.

Prevoz z nihalko kot tudi sedežnico je možen le proti plačilu uporabnika, in sicer po ceniku, ki je objavljen na naslednji povezavi: http://www.velikaplanina.si/ .

 1. 1.3.Barbariga

Zaradi spora in neupravičenega pobiranja parkirnine na parkiriščih pred apartmaji v Barbarigi, je zagotovljeno brezplačno parkiranje osebnih vozil na javnih zemljiščih mesta Vodnjan v Barbarigi. Informacijo o tem, kje lahko brezplačno parkirate vaše osebno vozilo, dobite ob prijavi na recepciji v Barbarigi – Barbariga nova d.o.o.

 1. 1.4.PD »Na Skalci« v Bohinju

V PD »Na Skalci« v Bohinju je možno koristiti le polpenzion. Otroci do 3 let letujejo brezplačno, za otroke od 3 do 12 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

Sobe niso opremljene za kuhanje, prav tako ni možna uporaba kuhinje v pritličju za samostojno kuhanje obrokov!

S spoštovanjem,

                                                        

Pripravila:                                                                    Bojan Bučinel

Kaja Vagaja                                                                 direktor Urada za logistiko

svetovalka                                                                         sekretar

Poslano:

-       naslovnikom,

-       objava na intranetu policije in oglasni deski MNZ.

Priloge:

-       cenik letovanja za leto 2017

Copyright 2014 Zveza klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maks Perc Slovenije.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free